Užívateľ: anonymous
Košík: 0,00 €

Cibuľové a hľuznaté rastliny

Cibuľové a hľuznaté kvetiny patria do skupiny trvácich bylín, ktorým charakteristickým znakom je tvorba zásobného podzemného orgánu, tvoriaceho základ života tej istej alebo náhradnej rastliny v nasledujúcom vegetačnom období.Typickou vlastnosťou tejto skupiny je jednoročný vegetačný cyklu, počas ktorého rastlina vytvorí nadzemné orgány, kvety, prípadne semená zhromaždí v podzemnom zásobnom orgáne zásobne látky pre ďalšiu vegetáciu. Začiatok jedného vegetačného cyklu je ukončenie minulého cyklu. Priebeh vegetačného cyklu jednotlivých rodov a druhov nie je rovnaký, ale vždy jednoročný.
Začiatok vegetácie jednotlivých rodov cibuľových a hľuznatých kvetín je rozdielny. Zhoduje sa s príchodom určitých priaznivých podmienok, ktoré vyvolajú začiatok vegetačného cyklu. Začiatok vegetačného cyklu cibuľových a hľuznatých kvetín sa obyčajne časove nezhoduje s vytvorením nadzemnej časti rastliny. Zatiaľ čo trváce rastliny začínajú nové vegetačné obdobie fyziologickými a biologickými zmenami na nadzemných vegetačných častiach, pri cibuľových a hľuznatých rastlinách vznikajú podstatné zmeny najskôr v podzemných zásobných orgánoch, z ktorých až neskôr vyrastajú nadzemné časti.
Cibuľovité a hľuznaté kvetiny sa v záhradách pestujú na dva účely: na priamu dekoráciu a na rez kvetov. Niektoré kvetiny sú vhodnejšie na vysádzanie záhonov, iné poskytujú efekt ako kytica.
Druhy vysadené v okrasnej časti záhrady, by mali skrášľovať čo najdlhšie . Ide o tulipány, ľalie, narcisy a veľa ďalších druhov, ako snežienky , bledule a korunky.
 
Použitie cibuľových a hľuznatých rastlín
-         dekoratívne výsadby v záhradách
-         výsadby na rezanie kvetov
-         pestovanie v nádobách
-         rychlenie a prirýchľovanie
Skupinová výsadba cibuľovín
 
Cibuľoviny a druhy hľuznatých druhov sa v prírode vyskytujú zásadne v skupinách. Skupinová výsadba či už v pravidelných, alebo v rozlične členených útvaroch, by mala byť základom našej záhrady. Rastliny rovnakého druhu vysadené v skupine nie sú páčivé, ale vytvárajú si aj vhodné podmienky pre svoju existenciu. Výškou si vzájomne nekonkurujú, rovnocenne odoberajú z pôdy vodu i živiny, za horúcich dní si zatieňujú korene, za silných dažďov alebo vetra sa vzájomne podopierajú, takže si vyžadujú menšiu starostlivosť.Svojím zoskupením si samy bez pomoci človeka aj na veľmi malej ploche vytvárajú zodpovedajúcu mikroflóru, teda určitý typ prírodného domova. Pri cibuľových a hľuznatých kvetinách platí táto skutočnosť ešte dôraznejšie ako pri ktorejkoľvek inej skupine kvetín.
Z estetického aj kultivačného hľadiska je vhodnejšie, ak sú jednotlivé skupiny zložené iba z jedného druhu alebo kultivaru.Lepšie tiež vyzerajú skupiny rozlohou a tvarom rozmanité.
 
Kombinovaná výsadba cibuľovín s trvalkami
 
Jednou z možností použitia cibuľových a hľuznatých kvetín v záhradkách je ich kombinovanie s ostatnými okrasnými rastlinami a to hlavne trvalkami. Použitie týchto kvetín v trvalkových častiach poskytuje neobmedzené možnosti.Aby sme mohli kvetiny úspešne kombinovať, musíme poznať ich vzhľad, výšku farbu, obdobie kvitnutia a nároky na pestovanie. V období, keď sa zberajú jarné cibuľoviny sú trvalky v plnej vegetácii a nemôžeme porušiť ich koreňovú sústavu len preto, že musíme zberať cibuľoviny. Kazdoročný letný zber si vyžadujú záhradné kultivary tulipánov, hyacintov. Tulipány a hyacinty počas obdobia vegetačného pokoja podliehajú v pôde rozličným hubovým a baktériovým chorobám. Preto sa odporúča zbytočne nezalievať miesta, kde zostávajú cibule po ukončení vegetácie.
Cibuľové a hľuznaté kvetiny, ktoré v našich podmienkach neprezimujú, musíme každoročne zberať a na jar ich vysadiť. Cibuľové a hľuznaté kvetiny pri kombinácii s trvalkami vysádzame v skupinách. Jednotlivo vysadené rastliny cibuľovín, rozptýlené medzi trvalkami, nepôsobia nikdy tak vzhľadne ako niekoľko voľne rozmiestnených nepravidelných skupín.
 
Výsadby na rezanie kvetov
 
V úžitkovej časti záhrady pestujeme popri užitkových plodinách aj rastliny určené na rezanie kvetov.  Na rezanie kvetov sú vhodné tieto druhy a rody cibuľových a hľuznatých drevín:
Acidenthera, Allium, Anemone coronaria, Camassia, Crocosmia, Dahlia, Eremurus stenophyllus bungei, Fritillaria meleagris, Gladiolus, Hyacintus, Hymenocalis, Iris, ixiolirion, Leucojum, Liatris, Lilium, Muscari, Narcissus, všetky druhy tulipánov rodu Tulipa
Kvety režeme skoro ráno, keď sú svieže a dostatočne zásobené vodou. Všetky kvety cibuľových a hľuznatých rastlín s výnimkou georgín režeme zásadne v štádiu úplne vyvinutého a vyfarbeného puku, ale ešte pred otvorením kvetu. Rastliny majú rozkvitnúť až vo váze. Pri jarných druhoch , ako sú tulipány, narcisy, hyacinty musíme pri aranžovaní počítať s tým, že počas rozkvitnutia vo váze sa predĺži ich stopka aj kvet o tretinu pôvodnej dĺžky. Voda pre rezané kvety má byť studená, nie však ľadová.
 
Pestovanie v záhrade
 
Mnoho cibuľových a hľuznatých kvetín si vyžaduje slnečné stanovište, prípadne znáša mierny polotieň. Trvale zatienené plochy sú pre všetky tieto rastliny nevhodné.Vývin rastlín aj nového podzemného zásobného orgánu je však na slnečných stanovištiach dokonalejší. Do polotieňa možno umiestňovať veternicu, hľuznaté begónie, cyklámen, modravku, tavolín, kandík, korunovku strakatú, snežienku, bleduľu, niektoré druhy ľalií.
Cibuľové a hľuznaté kvetiny sú schopné úspešne rásť takmer vo všetkých záhradách. Najlepšie im však vyhovuje piesočnatohlinité, , priepustné, neutrálne až slabo alkalické pôdy dostatočne zásobené humusom a živinami. Neznášajú ťažké a zamokrené pôdy. Tieto kvetiny sa nemôžu vysádzať na záhony hnojené čerstvým hnojom akýchkoľvek domácich zvierat.
 
Úprava pozemku, hnojenie a zásady správneho vysádzania
 
Pozemok pre všetky cibuľové a hľuznaté kvetiny sa musí pred vsádzaním riadne spracovať do požadovanej hĺbky. Za zodpovedajúcu hĺbku pre druhy v vačšími cibuľami sa považuje minimálne 0,20 až 0,25 m. Pri rýľovaní zbavíme pozemok všetkých burinných rastlín. Na základné hnojenie pred vysádzaním možno použiť kombinované hnojivá, ktoré obsahujú všetky tri základné živiny t.j. fosfor, draslík a dusík. Niektoré druhy s dlhým vegetačným období /gladioly, ľalie/ , ktoré sa počas vegetácie ešte prihnojujú kombinovanými hnojivami
Hĺbka a termín vysádzania sa riadi druhovou príslušnosťou kvetín. V zásade sa dá povedať, že s výnimkou niekoľko mála druhov by hĺbka vysádzania mala zhruba zodpovedať trojnásobku výške cibule alebo hľuzy. Vzdialenosť rastlín a ich rozmiestňovanie sa riadi požiadavkami jednotlivých druhov, prípadne účelom výsadby a zámerom pestovateľa. Na ozdobných záhonoch by mali byť rastliny vysádzané v nepravidelných skupinách, nie v riadkoch. Na záhonoch slúžiacich na produkciu kvetu a dopestovanie mladých cibulí alebo hľúz je vhodnejšie pravidelné vysádzanie do riadkov. Po vysadení záhonu povrch ľahko upravíme a ihneď výdatne zalejeme. Zálievka musí byť dostatočná, aby voda presiahla až k vysadeným zásobným orgánom, ale nesmie byť prudká, aby sa nerozbahnila vrchná vrstva pôdy.
 
Ošetrovanie počas vegetácie
 
Počas vegetácie povrch záhonov pravidelne kypríme, udržujeme bez burín a podľa potreby zalievame. Zalievať sa odporúča v chladnejších ranných alebo radšej večerných hodinách. Pri vysokých denných teplotách a to v horúcom lete, môže zálievka vyvolať pri niektorých druhoch defekty na podzemných a i nadzemných častiach rastlín. Platí to pre hyacinty, tulipány a niektoré ďalšie citlivejšie druhy. Vodovodná chlórom upravovaná voda by mala pred zálievkou stáť aspoň niekoľko hodín na slnku v širokej otvorenej nádobe, aby prebytočný a aktívny chlór mohol uniknúť. Mesiac pred prirodzeným ukončením vegetácie prestávame zalievať všetky cibuľové a hľuznaté druhy. V tomto období zásobné orgány ešte síce čiastočne narastajú do veľkosti, ale vyzrievajú ich pletivá. Na riadny priebeh tejto fázy rastliny už nepotrebujú veľké množstvo vody. Cibule a hľuzy sa pripravujú na obdobie vegetačného pokoja.
Všetky procesy označované hnitie, bývajú vyvolávané činnosťou húb alebo baktérií, ktoré infikujú rastlinné časti a znehodnocujú ich. V mnohých prípadoch má pestovateľ možnosť zabrániť infekcii dobrou starostlivosťou, ošetrovaním, ktoré je základom optimálnej činnosti pôdy.
Cibuľové a hľuznaté kvetiny spotrebujú v priebehu vegetácie veľké množstvo dusíka, draslíka a fosforu, ktoré musíme do všetkých pôd každoročne pridávať vo forme priemyselných hnojív. Prihnojovanie kombinovaných hnojivom na jeseň poskytuje týmto rastlinám základnú dávku živín. Hneď po prihnojené rastliny výdatne zalejeme, aby sa hnojivo čo najrýchlejšie rozpustilo a presunulo ku koreňom.
 
Starostlivosť a zdravotný stav rastlín
 
Dôležitou súčasťou starostlivosti o cibuľové a hľuznaté rastliny je boj proti chorobám.Choré jedince musíme odstraňovať v priebehu celej vegetácie. Choré jedince musíme odstraňovať v priebehu celej vegetácie. Príznaky niektorých chorôb hubových sa objavujú začiatkom vegetácie ale iné choroby ako sú baktériové a vírusové zistíme až neskôr.Vždy a bez ohľadu na ročné obdobie alebo rastovú fázu rastliny musíme odstrániť tie, na ktorých zistíme príznaky infekčnej choroby.
Pri použití chemických prípravkov na ochranu rastlín si treba uvedomiť, že doteraz neexistuje všeliečivý prípravok.
Pri používaní prípravkov venujeme patričnú pozornosť nielen hygienickým predpisom výrobcu, ale aj určenú koncentráciu a predpísaný spôsob aplikácie.
 
Zber a prezimovanie
Odumretím nadzemných častí rastlín prechádzajú cibuľové a hľuznaté kvetiny do fázy vegetačného pokoja. Pri záhradkárskom pestovaní sa odporúča dodržiavať tieto zásady:
-         každoročne zberať neprezimujúce rody a druhy. Sú to druhy vyžadujúce si uskladnenie ako sú hyacinty, záhradné tulipány, citlivé kultivary botanických tulipánov.
-         Ostatné druhy a rody vrátane botanických tulipánov môžeme nechať na stanovišti niekoľko rokov
-         Narcisy, ľalie a jesienky vyberáme z pôdy po 3 až 4 rokoch, keď spozorujeme výraznejšie rozmnoženie rastlín a veľké zhustenie porastu.
 
Cibuľa a hľuzy zberáme skôr ako úplne odumrú nadzemné časti. Zásobné orgány z pôdy opatrne vyrýľujeme. Stonky, prípadne listy oddeľujeme hneď pri zbere bezprostredne pri zásobnom orgáne.Dodržiavanie tejto zásady je nevyhnutné pre zachovanie dobrého zdravotného stavu cibulí. .
Zberaný materiál zbavený pôdy ukladáme v tenkých vrstvách a uskladňujeme v suchej, dobre vetranej miestnosti. Pri zbere a čistení i v priebehu celého obdobia uskladňujeme starostlivo sledujeme zdravotný stav zásobných orgánov. Všetky choré cibule oddelíme od zdravého materiálu. Choré cibule a hľuzy môžu počas uskladňovania spôsobiť infekciu zdravého materiálu a vyvolať kalamitné rozšírenie.
Pri všetkej manipulácii s cibuľami a hľuzami musíme myslieť na to, že ide o živý materiál, ktorý v tomto zdanlivo pokojnom období prekonáva vnútorné zmeny. Ich priebeh závisí do uskladňovacích podmienok kvalitu budúcej vegetácie. Cibule dôsledne chránime pred mrazom
 
 
 
 

Kvetyart s.r.o.: Spoľahlivé doručovanie kvetov, kytíc a darčekov pre rôzne príležitosti. Potešte svoju priateľku, kamarátku, príbuzných krásnymi kvetmi s darčekom. Vyčarujte im úsmev pri príležitosti narodenín, Valentína, Vianoc, spoločenských akcií. Na objednávku vieme doručiť aj špecifické kvety, kytice a darčeky aj pre väčšie akcie.