Užívateľ: anonymous
Košík: 0,00 €

Trvalky

Trvalky sú podľa definície viacročné rastliny, ktoré počas svojho života niekoľkokrát kvitnú a prinášajú semeno. Pri trvalkách nepriaznivé obdobie prekonávajú iba podzemné orgány s púčikmi pripravenými pre budúcu vegetáciu. Niektoré druhy si aj počas zimy udržiavajú zelené nadzemné časti.Podzemné orgány t.j. cibuľky hľuzy sú zásobárni nielen živín ale aj vody. Pôvod trvaliek v pestovaných záhradách je rozmanitý. Rastlina potrebuje vlhkú pôdu, môže sa vyskytovať kdekoľvek v oblastiach s výdatnými zrážkami, ale v suchších oblastiach iba na brehoch nevysychajúcich vôd. Ak ich chceme pestovať inde, musíme ich umelo zavlažovať. Rastlina, ktorá potrebuje vlhkú pôdu, vlhký vzduch a teplo, môže sa pestovať len v teplejších prímorských krajinách. Pre takéto rastliny môžeme vytvoriť vhodné podmienky iba v skleníku.
Naopak vyskytujú sa aj rastliny, ktoré potrebujú suchú pôdu napr. Gypsophila , ktorá na vlhkých miestach vyhníva. Rastline trvalke musíme zabezpečiť pre ňu typické vegetačné podmienky.
 
Výber pre naše podmienky.
 
Rastliny sú do určitej miery prispôsobivé  a do určitej miery im zase môže vyjsť v ústrety človek úpravou stanovišťa. Vyžaduje si to však veľa práce, znalostí a individuálnej starostlivosti. Ak si však vyberieme iba druhy, ktorých nároky na stanovište zodpovedajú prirodzeným podmienkam v našej záhrade, rastliny budú zdravé a silné a budú vyžadovať oveľa menšiu starostlivosť. Pre každú záhradu a každé stanovište nájdeme vždy dostatok rastlín, ale aj výberu treba venovať potrebnú starostlivosť. Od správneho výberu závisí pestovateľský úspech. Nestačí vedieť, ako rastlina vyzerá a kedy kvitne, ale treba vedieť z akého prostredia pochádza.
 
Použitie trvaliek
Trvalky sú najmladšou skupinou rastlín používaných v sadovníctve.I keď niektoré druhy sú známe celé storočia, pestovali sa skôr na rez než ako súčasť záhradnej kompozície napr. margarétky, ľalie, pivonky, chryzantémy. Mnohé z nich sa objavili ako bežné druhy v záhradníckych katalógoch až koncom minulého storočia. Veľa druhom sa rozšírilo do záhradníckych podnikov, kde sa rozvíjalo ich šľachtenie. V záhradkárstve sa najskôr začali používať v Anglicku, a to ako doplnok alebo náhrada ruží.
 
Od jari do jesene
Trvalky poskytujú kvety skutočne počas celého vegetačného obdobia, sú medzi nimi druhy, ktoré kvitnú veľmi skoro na jar, ako aj druhy ktoré kvitnú do neskorej jesene. Dobre založený záhon a dobre udržiavaný vydrží bez presádzania 5 a často aj viac rokov. Jeho tvár sa počas roka stále mení.Pre trvalky je možné využiť aj zatienené alebo inak menej vhodné miesto.
 
Zásady pre umiestnenie trvaliek
 
Ak po zvážení estetickej i praktickej stánky rozhodneme pre trvalky, začneme premýšľať o umiestení, veľkosti a tvare záhona. V obryse volíme radšej nepravidelné ako pravouhlé tvary alebo jednoduché krivky. Trvalky umiestňujeme , aby sme mohli vnímať celkovú kompozíciu, teda na miesto, kam pozeráme z okna obývacej izby alebo terasy.Trvalkovú skupinu vysádzame vždy nepravidelne, to však neznamená, že rastliny umiestňujeme náhodne. Ak chceme aby záhon vyzeral pekne, musíme sa riadiť istými kompozičnými pravidlami. Najdôležitejším prvom je , že najvýraznejšie rastliny umiestňujeme do stredu skupiny. . Najdôležitejším určujúcim prvkom skupiny nemôže byť ktorákoľvek rastlina. Musí to byť vzrastný druh, ktorému sa na stanovišti dobre darí, dlho a bohato kvitne a má výrazné farby. Pri zostavovaní záhonu najskôr umiestnime tieto určujúce rastliny. Zároveň treba myslieť na to, že veľmi veľa trvaliek ako kvitne ako dlho a po odkvitnutí či má pekné listy a hodia sa do vopred zostavovanej kompozície.
 
Zásady vysádzanie trvaliek
 Trvalky vhodné na záhody môžeme zhruba rozdeliť do troch kategórií. Do prvej kategórie patria trvalky mohutnejšieho vzrastu patrí sem: Delphinium, Ligularia, Eremurus, Dictamnus, Yucca . Ďalšou skupinou sú druhy, ktoré sa uplatňujú bohatým kvitnutím a výraznými farbami. Z nich vytvárame farebnú náplň výsadby. Vysádzame ich do skupín a snažíme sa ich farebne zladiť. Sú to napr.Lupinus, Chrysanthemum, Paeonia, Doronicum, Heliopsis, Rudbeckia, Phlox paniculata, Solidago . Často sa totiž pri vysádzaní dopustíme chýb a niektoré druhy vysádzame veľmi husto, a keď potom rastliny dospejú, sú zatienené a nemôžu sa rozvinúť do plnej krásy. Snažíme sa aj o to , aby trvalky farebne harmonizovali. Napríklad modré trvalky kombinujeme so žltými, červené s bielymi alebo žltými a pod. Netreba zabudnúť v akom období trvalky kvitnú, aby vzájomne kombinované druhy kvitli súčasne, aby sa požadovaný efekt prejavil. Pri kúpe trvaliek si musíme všímať uvedené obdobie v ktorom kvitnú, výšku rastliny, farbu kvetu a najdôležitejšie sú nároky rastliny. Trvalkám musíme zabezpečiť o dostatok živín v pôde pred sadením, ale sa aj pravidelne starť o prihnojovanie v budúcich rokoch. Dôležitá je tiež otázka životnosti jednotlivých druhov trvaliek. Práve druhy s kratšou životnosťou vynikajú bohatým a dlhým kvitnutím, skoro cih však treba nahradiť novými rastlinami.
 
Trvalky na rezanie
 
Obľuba a spotreba rezaných kvetov stále stúpa. Kvetiny sa stali životnou potrebou a nie sú iba príležitostným predmetom darčekov. Široký sortiment trvaliek zahŕňa veľa druhov. Ich výhodou je, že bohato kvitnú a sú veľmi trvanlivé.
Trvanlivosť kvetov po odrezaní je rozličná a závisí od mnohých faktorov. Dôležitý je stupeň rozkvitnutia, počasie v čase reze, teplota a vzdušná vlhkosť, výmena vody vo vázach, prípadne použitie niektorých antiseptických látok vo vode. Medzi trvanlivé druhy patria Achilleaflipendulina, Chrysanthemum coccineum, Leucanthemum maximum, Dendranthema indicum, Convallaria majalis, Doronicum, Erigeron, Gaillardia aristota, Gypsophila paniculata, heliopsisi scabra, Liatris spicata, Linum, Limoniu, Paeonia lactiflora.
Niektoré druhy s dlhým strapcovitým súkvetím sú veľmi vhodné na krátkodobú dekoráciu vo vázach. Niektoré trvalky sú pekné a použitelné usušené a sú vhodné na dekoráciu.
 
Príprava pôdy na vysádzanie trvaliek
 
Ak máme vypracovaný plán výsadby trvaliek, vyznačíme príslušné miesta v záhrade. Príprava pôdy je dôležitá aj pre trvalky, o ktorých sa mnohokrát píše, že sú nenáročné. Príprava pôdy spočíva v dôkladnom skyprení a odburinení. Trvalky, o ktorých predpokladáme, že budú  na určitom mieste viac rokov, si určite zaslúžia starostlivú prípravu pôdy, ktorá nás ušetrí práce v budúcich rokoch a prejaví sa dobrým a rýchlym vývinom rastlín.
 
Kyprenie pôdy
 
Pôdu pre trvalky najskôr dobre zrýľujeme. Ak je povrch zatrávnený, odstánime trávu.Mnohým trvalkách vyhovuje hĺbka spracovania do 0,3 m. Mnohé plazivé trvalky stačí im hĺbka prekyprenia do 0,2m.
 
Hnojenie
 Pre druhy náročné na pôdu a na dostatok živín musíme pôdu dostatočne vyhnojiť a ´dalej ju prihnojovať v budúcom období. Na hnojenie pred vysádzaním nikdy nepoužívame čerstvý mašťaľný hnoj ani priemyselné hnojivá, ktoré pália mladé, tvoriace sa korienky. Používame len dobre  odležaný kompost. Môžeme aj použiť organické hnojivá s povoľným účinkom, ako sú rohovinová  a kostná múčka. Hneď ako rastliny zakorenia, môžeme použiť priemyselné hnojivá vo forme zálievky. Mnohé trvalky neznášajú vápno a daria sa naopak v kyslej pôde. Musíme sa riadiť druhy trvaliek a čo najbližšie im prispôsobiť pôdu akú požadujú. Mnohé pôdy sa dajú aj upraviť podľa potrieb trvaliek.
Rastlinám vyžadujúcim si humózmu pôdu pridávame rašelinu, listovku, pareniskovú zeminu, prípadne dobrý kompost. Rašelina je vôbec najdôležitejším materiálom na úpravu pôdy. Ťažké pôdy zľahčujeme prevzdušňujeme, v ľahkých pôdach zase udržujeme vlhkosť. Má veľkú schopnosť pútať vodu i živiny, takže hnojivá rašelina je veľmi dobrou prísadou, nahrádzajúca niekedy ťažko získateľný kompost.
 
Vlastné vysádzanie
Jarné vysádzanie je výhodné preto, že rastliny v jarnom období dostávajú viac dažďovej vody a majú vačšiu rastovú energiu. S vysádzaním začíname obyčajne v polovici augusta a sadíme najdlhšie do začiatku novembra. Istejšia je skoršia jeseň, pretože rastliny môžu do zimy dostatočne zakoreniť inak je nebezpečenstvo , že cez zimu za holomrazov, pomrznú, alebo že sa striedaním teplôt počas zimy vytiahnu z pôdy a poškodia sa im korene. Dbáme na to aby rastlinka mohla dostatočne zakoreniť.
 
Ošetrovanie trvaliek
V porovnaní s inými skupinami kvetín trvalky si vyžadujú menej práce, neznamená to však, že nepotrebujú vôbec žiadne ošetrovanie. Výhodou je, že rastliny netreba každý rok vysádzať. Niektoré druhy trvaliek vytvárajú taký hustý zapojený porast, že jednoročné buriny nemajú možnosť sa tu rozvíjať a hynú.
V prvom roku založenia trvalkovej partie sa musíme starať o to, aby sa rastliny čo najskôr ujali a čo najrýchlejšie narástli. Musíme teda častejšie zalievať, nesmieme však pôdu premokrovať, ale udržiavať stálu, rovnomernú vlhkosť. O vlhkosť sa staráme najma v suchom období.
Ďalšou prácou, na ktorú by sme nemali zabúdať je prihnojovanie.  Nesmieme však prihnojovať paušálne všetko, pretože nároky jednotlivých druhov sú rozdielne. Všeobecne sa dá povedať, že vyšľachtené druhy sú náročnejšie na výživu ako druhy prírodné – botanické, ktoré obyčajne používame do voľných partií prírodného charakteru.
Ak máme dobrú záhradnú pôdu, ktorá je v dobrom biologickom stave, a občas medzi rastliny pridáme kompost potom nemusíme prihnojovať a rastliny sa napriek tomu normálne vyvíjajú a dobre rastú.. Nie je totiž žiadúce, aby sa trvalky vyvíjali neprirodzene bujne, niekedy aj na úkor kvitnutia, čo sa môže stať pri nadmernom prihnojovaní priemyselnými hnojivami.
Trvalky v zimnom období t.j. pred príchodom na jeseň zostrihneme. Umožníme si tak prístup do záhonov, v ktorých je dobré pred zimou priestor medzi trvalkami prekypriť. Vo veľkých trvalkových skupinách môžeme ponechať nedzemné časti tých druhov, ktorých súkvetia i keď odkvitnuté, majú okrasnú hodnotu.
Trvalky môžeme rozmnožovať nasledovne:
-genetatívnym rozmnožovaním trvaliek
- vegetatívnym rozmnožovaním trvaliek
- delením
- rozmnožovanie trvaliek odrezkami
- rozmnožovanie ružicovými odrezkami
- rozmnožovanie listovými odrezkami
- rozmnožovanie odnožami
- potápanie
- rozmnožovanie koreňovými odrezkami
- rozmnožovanie pakoreňovými odrezkami
- rozmnožovanie vrúbľovaním.

Kvetyart s.r.o.: Spoľahlivé doručovanie kvetov, kytíc a darčekov pre rôzne príležitosti. Potešte svoju priateľku, kamarátku, príbuzných krásnymi kvetmi s darčekom. Vyčarujte im úsmev pri príležitosti narodenín, Valentína, Vianoc, spoločenských akcií. Na objednávku vieme doručiť aj špecifické kvety, kytice a darčeky aj pre väčšie akcie.